Eşanjör Temizleme

Eşanjör Temizleme

Eşanjör Temizleme

Eşanjör, herhangi bir fiziksel temas olmaksızın aralarında sıcaklık farkı olan - sıvı veya gaz - iki akışkanın (birbirine karışmaksızın) birinden diğerine ısı transferini sağlayan devre elemanıdır.

Eşanjör ısı transferini en verimli şekilde iletmek için geniş bir yüzey alanına sahiptir. Eşanjörde en sık karşılaşılan sorun, devre akışkanlarının sıcaklık ve basınç altında zamana bağlı olarak Eşanjör üzerinde birikmesi ve kirlilik oluşturmasıdır. Bu durum eşanjörde verim kaybına sebep olur. Korozyon; Eşanjörün delinmesine, eşanjördeki akışkanların karışmasına, akışkanın plaka dışına sızmasına sebep olur.

Eşanjör ısıtma sistemlerinde bulunan, önemli ve pahalı sayılabilecek bir parçadır. Görevi sıcak su teminidir. Zamanla kireç ve tortu nedeni ile eşanjörde tıkanmalar meydana gelir, bunun sonucunda istenilen derecelerde sıcak su temini mümkün olmaz. Temizlenmeyen eşanjörler zamanla delinebilir.

Eşanjör Temizleme Kimyasalı:

Eşanjörün temizlenmesi kadar, ne ile temizlendiği önemlidir. Ülkemizde Eşanjör temizliğinde çok yaygın olarak, kireç çözücü olarak bilinen porçöz ve sulandırılmış asitler kullanılmaktadır. Bu uygulamalar esnasında, uygulanan doz miktarı ve uygulama süresinde hata yapıldığı zaman Eşanjör delinmektedir. Daha önemlisi bu kimyasallar uygulama esnasında eşanjörü delmese dahi, özellikleri itibarı ile eşanjörde korozyon oluşturarak, Eşanjörün çalışma ömrünü kısaltmaktadır.

Eşanjörde oluşan kirlilikler:

 

 

  • Kalsiyum karbonat, kalsiyum sülfat ve silikatlar
  • Pas birikintileri, metal oksitleri, korozyon ürünleri
  • Çamur ve alümina tortuları
  • Bakteri ve diatomik organizma birikintileri
  • Petrol ve yağ birikintileri


KOMBİMAX Eşanjör temizleme kimyasalı; bütün bu olumsuzluklar göz önüne alınarak, uygulayanların rahat çalışmaları ve eşanjörde delinme ve korozyon risklerinin ortadan kalkması için özel olarak üretilmiştir.