Soğutma Kuleleri

Soğutma Kuleleri

Soğutma Kuleleri

Soğutma kuleleri, merkezi soğutma sistemlerine sahip iş merkezleri, hastane ve oteller ve çeşitli amaç ve büyüklüklerdeki endüstriyel tesislerin soğutma suyu ihtiyaçları için kullanılan sistemlerdir. Çalışma prensipleri dolayısıyla soğutma kuleleri insan sağlığını tehdit eden birçok riski bir arada bulundururlar.

Korozyona neden olan, polarizasyon nedeniyle ihtiva ettiği yüksek miktardaki çözünmüş oksijen mekanik tesisatda, yüksek pH (8,8-10,5 Aralığında) ve Alkanite sistemde korozyon ve birikim oluşumunu hızlandırmaktadır. Soğutma kulelerindeki diğer bir risk ise suyun hava ile temas ettirilmesi nedeniyle sistemde partiküller, toz, mikroorganizmalar, polen, sinek ve benzeri organizmaların birikmesi ve çoğalmasıdır. Yukarıdaki nedenlerden ötürü soğutma kuleleri, Lejyonella bakterisi gibi insan sağlığını tehdit eden mikro-organizmaların ortaya çıkmasında birincil etkendir.
 

Lejyonella bakterisinin üremesi için potansiyel ortamlar;

  • Soğutma kuleleri,
  • Buharlaşmalı kondenserler,
  • Tedavi havuzları, süs havuz ve çeşmeleri, fıskiyeler,
  • Kullanma suyu ve spreyler,
  • springler,
  • Bina dışında bulunan su depolarıdır.


Bu tür sistemlerde mikro-organizmaların ürememesi ve hastane, okul, otel gibi insanların yoğun olarak bulunduğu ortamlarda hastalık yapıcı etken ve ortamların giderilmesi için suyun daimi olarak uygun yöntemler ile şartlandırılması gerekmektedir.